Terms and conditions

On this page you can familiarize yourself with the basic rules and regulations applicable within the framework of the ANTIQON Marketplace

Terms and Conditions of Seller's Orders

Pārdevēja rīkojumu noteikumi

 2020.gada 1.janvāra redakcijā

Rīkojuma apraksts Pircēja rīkojums 
 

 

 

1.Piegādes dienests nosūta Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai paziņojumu par Preces gabarītu, svara neatbilstību Sludinājumā norādītajai informācijai, kā arī par Preces iepakojuma neatbilstību spēkā esošajiem Kravas iesaiņošanas, lai to pieņemtu pārvadāšanai, noteikumiem, kas izraisījis Preces piegādes pakalpojuma sadārdzināšanos. Piegādes dienests izstāda Uzņēmumam rēķinu par papildus Preces piegādes izmaksu segšanu.

-Uzņēmums veic naudas līdzekļu pārskaitījumu Piegādes dienestam no naudas līdzekļiem, kas iegūti no Preces pārdošanas, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas a piegādes pakalpojuma sadārdzināšanos.

-Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" netiek ieturēta. *

 

 

 

2.Pircējs un Pārdevējs, uzsāktā un, pēc abpusējas vienošanās atrisinātā strīda ietvaros, vienojušies par daļēju naudas līdzekļu atmaksu par Preci.

-Uzņēmums veic daļēju Pārskaitījumu Pārdevējam,

-Uzņēmums veic daļēju Pārskaitījumu Pircējam*

- Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" sastāda 10% (desmit procentus) no norunātās Preces vērtības, saskaņā ar abpusēju vienošanos, kas panākta strīda risināšanas ietvaros

 

*Izņemot bankas vai citus izdevumus, saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu veikšanu

 

Subscribe to our newsletter
Never miss new auctions
Subscribe

Services

more
more
more
more