Terms and conditions

On this page you can familiarize yourself with the basic rules and regulations applicable within the framework of the ANTIQON Marketplace

Requirements of Service Description

Pakalpojuma apraksta prasības

2020.gada 1.janvāra redakcijā

1. Sludinājuma nosaukumam un aprakstam jābūt vienā no šīm valodām: latviešu, angļu, franču vai krievu valodā, bet tas neattiecas uz starptautiskām un plaši pazīstamām preču zīmēm.

2. Sludinājuma nosaukumā jāietver tikai uzņēmuma nosaukums, dalībnieka vārds un uzvārds, viss pārējais ir jānorāda aprakstā.

3. Atzīmējot nodarbošanās veidu, izvēlieties to atkarībā no piedāvātajiem nodarbošanās veidiem.

4. Sludinājuma aprakstam jāatbilst fotogrāfijās attēlotajiem pakalpojumiem.

5. Sludinājuma nosaukumā un aprakstā neiekļaujiet nekādu kontaktinformāciju: tālruņa numuru, adresi, vietnes nosaukumu, segvārdu vai citu kontaktinformāciju vai saziņas metodes ārpus Antiqon saskarnes (interfeisa).

6. Sludinājuma nosaukumā aizliegts nepamatoti izmantot uzmanību piesaistošus uzrakstus, piemēram, "Uzmanību", "Akcija", "Atlaides" utt..

7. Virsrakstā un aprakstā ir aizliegts lietot vārdus, kas nav saistīti ar sludinājumu.

8. Laukā "Pakalpojumu apraksts" faktiski sniegto pakalpojumu ietvaros jānorāda patiesa informācija.

9. Pakalpojuma aprakstā var būt ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes.

Subscribe to our newsletter
Never miss new auctions
Subscribe

Services

more
more
more
more