Terms and conditions

On this page you can familiarize yourself with the basic rules and regulations applicable within the framework of the ANTIQON Marketplace

Terms and Conditions of Buyer's Orders

Pircēja rīkojumu noteikumi

 2020.gada 1.janvāra redakcijā

Noteikumu apraksts

Pircēja rīkojums 
 

 

 

1. Piegādes dienests nosūta Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai paziņojumu par Preces izsniegšanu Pircējam.

 

-Uzņēmums veic naudas līdzekļu par Preci pārskaitījumu (turpmāk – Pārskaitījums) Pārdevējam;

-Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" sastāda 10% (desmit procentus) no Preces vērtības.

2. Šķīrējtiesnesis, strīda risināšanas ietvaros, pieņem lēmumu par Pircēja samaksu par Preci pilnā apmērā par labu Pārdevējam.
3. Pircējs un Pārdevējs, uzsāktā un, pēc abpusējas vienošanās atrisinātā strīda ietvaros, panākuši vienošanos par naudas līdzekļu par Preci samaksu Pārdevējam pilnā apmērā.
4. Piegādes dienests/Pircējs nosūta paziņojumu Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, sakarā ar kravas nozaudēšanu vai pilnīgu iznīcināšanu.
 

 

 

5. Piegādes dienests Vietnes/Lietojumprogrammas Administrācijai nosūta paziņojumu par Preces izsniegšanu Pircējam. - Uzņēmums veic naudas līdzekļu pārskaitījumu Piegādes dienestam par piegādes pakalpojuma veikšanu un kravas apdrošināšanu.

 

 

 

6. Pircējs atceļ Preces pasūtījumu līdz brīdim, kad Pārdevējs to nodevis nosūtīšanai.

- Uzņēmums veic naudas līdzekļu pilnā apmērā atgriešanu Pircējam, ieskaitot Preces vērtību un piegādes pakalpojuma cenu;

-Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" netiek ieturēta.*

7. Pārdevējs nenodod Preci Piegādes dienestam (nosūtīšanai Pircējam) 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma ar tā piegādi caur Piegādes dienestu apstiprināšanas.
 

 

 

8. Pircējs un Pārdevējs, strīda risināšanas ietvaros, par ko panākta abpusēja vienošanās, vienojušies par naudas līdzekļu atgriešanu pilnā apmērā Pircējam.

-Uzņēmums veic naudas līdzekļu pilnā Preces vērtības apmērā atgriešanu Pircējam;

-Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" netiek ieturēta. *

9. Šķīrējtiesnesis, strīda risināšanas ietvaros, pieņem lēmumu par naudas līdzekļu par Preci pilnu atgriešanu Pircējam.
 

 

 

10. Pircējs un Pārdevējs, uzsāktā un, pēc abpusējas vienošanās atrisinātā strīda ietvaros, vienojušies par daļēju naudas līdzekļu atgriešanu par Preci.

 

-Uzņēmums veic daļēju Pārskaitījumu Pārdevējam,

-Uzņēmums veic daļēju Pārskaitījumu Pircējam*

- Uzņēmuma atlīdzība "Pakalpojuma samaksa" sastāda 10% (desmit procentus) no norunātās Preces vērtības, saskaņā ar abpusēju vienošanos, kas panākta strīda risināšanas ietvaros

 

*Izņemot bankas vai citus izdevumus, saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu veikšanu

 

 

 

Subscribe to our newsletter
Never miss new auctions
Subscribe

Services

more
more
more
more